logo

劇団員紹介

永田 陽二

yoji nagata

劇団ポプラ
公式Youtubeチャンネル

劇団ポプラ
公式インスタグラム

ポプラ日記
(~2020年まで記載)